มาตรการควบคุมทางสังคมครั้งใหม่ของเกาหลีใต้ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว จนถึงวันที่ 2 ม.ค.นี้ “เป็นอย่างน้อย” โดยประชาชนสามารถจับกลุ่มในสถานที่สาธารณะได้ไม่เกิน 4 คน ด้านสถานประกอบกิจการต้องปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 น. และช้าสุดไม่เกิน 22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ

ขณะที่ประชาชนซึ่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ แต่จำกัดโควตาโต๊ะละไม่เกิน 4 คน ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบหรือไม่ฉีดวัคซีนสามารถใช้บริการได้เฉพาะซื้อกลับบ้าน ตอนนี้ 81.8% ของประชากรเกาหลีใต้ ที่มีประมาณ 52 ล้านคน ได้รับวัคซีนครบแล้ว

ปัจจุบัน เกาหลีใต้มีสถิติผู้ป่วยโควิด-19 สะสมอย่างน้อย 558,864 คน เพิ่มขึ้น 7,314 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 4,644 ราย เพิ่มขึ้น 53 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยหนักสะสมเกิน 1,000 คนเป็นครั้งแรก บ่งชี้ความตึงตัวของระบบสาธารณสุข โดยอยู่ที่อย่างน้อย 1,016 คน เพิ่มขึ้น 27 คน

ในส่วนของมาตรการกักตัวเป็นเวลา 10 วัน กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าสถานะการฉีดวัคซีนเป็นแบบใด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา และเบื้องต้นมีกำหนดบังคับใช้ 14 วันนั้น คณะรัฐมนตรีของเกาหลีใต้มีมติขยายระยะเวลาบังคับใช้คำสั่งนี้ต่อไปอีก จนถึงวันที่ 6 ม.ค. นี้ “เป็นอย่างน้อย” โดยชาวเกาหลีใต้และผู้มีถิ่นพำนักถาวรสามารถกักตัวที่บ้านได้